• DUNG TÍCH ẤM/CAPACITY: 400ML 
    CỐC/CUP(RỘNG*DÀI): 5*7
    BÁT/BOWL(RỘNG*DÀI): 3*10
  • Bình luận facebook