câu chuyện gốm chi

Câu chuyện hơn 40 NĂM của một dòng GỐM NGHỆ THUẬT được kể bởi một gia đình đam mê và miệt mài sáng tạo với nghề gốm thủ công , được tạo dựng từ vùng đất ngàn năm Văn hiến - HÀ THÀNH . Khởi tạo bởi bàn tay và tư tưởng nghề gốm tài hoa của ông Nguyễn Văn Chi ( 1940 - 2011 ) với biệt danh ” Chi Lọ “ mà giới nghệ thuật đặt cho , Gốm Chi đã qua nhiều bước thăng trầm và thành tựu .Câu chuyện hơn 40 NĂM của một dòng GỐM NGHỆ THUẬT được kể bởi một gia đình đam mê và miệt mài sáng tạo với nghề gốm thủ công , được tạo dựng từ vùng đất ngàn năm Văn hiến - HÀ THÀNH . Khởi tạo bởi bàn tay và tư tưởng nghề gốm tài hoa của ông Nguyễn Văn Chi ( 1940 - 2011 ) với biệt danh ” Chi Lọ “ mà giới nghệ thuật đặt cho , Gốm Chi đã qua nhiều bước thăng trầm và thành tựu

Trang 1/3