GỐM THỦ CÔNG
Làm gốm, làm thủ công, điêu khắc..., là những cách khác nhau của việc làm sáng tạo, làm nghệ thuật! 
Gốm Chi luôn rất hạnh phúc được chia sẻ những giá trị đẹp này của cuộc sống bằng những kinh nghiệm, sẻ chia tới các bạn yêu gốm, yêu nghệ thuật! 
Bạn có thể vào đường link sau : https://www.twinkl.com.vn/.../lich-su-nghe-thuat-dieu... để đọc thêm một chút về nghệ thuật điêu khắc của Việt Nam được đăng bài bởi https://www.twinkl.com.vn/ &  https://www.twinkl.com.vn/