"Mix" gốm (2)
Gốm Chi lại xin được tiếp nối câu chuyện của phối màu, "mix" dáng đã bàn luận với bạn yêu gốm kỳ trước. 
Nghệ thuật thú vị là ở sự sáng tạo không ngừng và sáng tạo trên bất kỳ mảnh đất nào đúng không bạn yêu gốm! Và đó là lý do mà những bộ đồ trà vốn được cho là phải đồng bộ, chuẩn quy ta thường thấy cũng trở nên cá tính, độc lạ mà vẫn giữ nguyên vẻ tao nhã của không khí thưởng trà ở Gốm Chi.
Phong Thuỷ còn có Ngũ hành, nghĩa là vạn vật cần phải có sự phong phú mới trở nên hài hoà. Thế nên, ở Gốm Chi, các bộ trà có thể mỗi chén một màu hay cả đến cái nắp cũng khác màu cái ấm là không hề khó kiếm. Cái thú cũng chính là ở những nhà làm gốm thủ công độc bản tôn trọng sự sáng tạo như Gốm Chi, các khách hàng chính là những người bạn cùng tạo nên nghệ thuật dựa trên sự đồng lòng yêu mến gốm. Bạn có thể chọn bộ trà với mỗi màu chén là một màu hợp cá tính người cùng thưởng trà hay đơn giản chỉ là vì thích. 
         
Đến cả dáng của chén cùng màu mà đa dạng dáng hay dáng của ấm cũng là mỗi bản một cá tính cho bạn thoả sức sáng tạo. 
"Mix" bộ trà của riêng mình thú vị thế đấy, bạn đã từng thử cảm xúc mới này chưa? 
Thân mời bạn ghé thăm Gốm Chi, khám phá gốm làm thủ công có thể khác biệt đến từng chiếc chén nhỏ và cùng sáng tạo cho mình những bộ trà mà mỗi khi thưởng thức, bạn không chỉ "thẩm" hương vị của trà mà còn "thấu" đến cả độ ngọt của gốm là từ đất phù sa bắc bộ cũng như nét đặc sắc từ chiếc chén, cái ấm gốm đẹp "không giống ai" kia!


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gom Chi would like to continue the story of the color scheme, "mix" the shape discussed with the ceramic lover in the previous period.
Interesting art is in constant creativity and creativity on any piece of land right you love pottery! And that's why the tea sets, which are supposed to be in sync with the standards we often see, also become individual and unique, while still maintaining the elegance of the tea atmosphere in Gom Chi. Feng Shui also has the Five Elements, which means that everything needs to be rich to become harmonious. Therefore, at Gom Chi, tea sets that can be one color for each cup or even the lid are different from the color of the kettle, which is not difficult to find.
The interesting thing is that in the unique handmade pottery makers that respect creativity like Gom Chi, the customers are the friends who create art together based on the consensus of loving pottery. You can choose a tea set with each cup color being a color that matches the personality of the person enjoying the tea or simply because you like it.
Even the shape of the cup of the same color with different shapes or shapes of the kettle is also a unique personality for you to unleash your creativity.
"Mixing" your own tea set is so interesting, have you tried this new emotion?
You are cordially invited to visit Gom Chi Pottery, discover handmade pottery that can be different to each small cup and create your own tea sets that every time you enjoy, you not only "appreciate" the taste of tea but also "penetrating" to the sweetness of the ceramic is from the alluvial soil of the north as well as the unique features of the beautiful "unlike anyone" cup and pot!