Workshop làm gốm miễn phí cho trẻ tự kỷ - Hand in Hand
Nghệ thuật là phép màu nâng đỡ tâm hồn và cảm xúc sáng tạo trong mỗi chúng ta, nhất là với trẻ em và đặc biệt là đối với trẻ tự kỷ. 🥰
Gốm Chi mong muốn được mang “phép màu” ấy đến với trẻ em nói chung và trẻ tự kỷ nói riêng qua workshop Hand in Hand. Khi tham gia workshop, trẻ tự kỷ sẽ được trải nghiệm chuốt gốm bằng bàn xoay thủ công và nặn, tạo hình với đất sét để khơi dậy các giác quan qua nghệ thuật gốm thủ công. =)

Tháng này, workshop Hand in Hand sẽ được tổ chức lại vào thứ bảy, ngày 24/10 sau một thời gian dài tạm dừng do ảnh hưởng của dịch covid. Để đăng ký cho trẻ trải nghiệm, vui lòng đăng ký qua:
https://bit.ly/2Rg1oz1