Cuối tuần - thử "Đổi nghề" - Weekend - try "Changing jobs"
Cuối tuần - thử "Đổi nghề"
Cuối tuần lại sắp đến, cuộc sống sau những ngày đầu tuần đầy bận rộn đã bắt đầu thảnh thơi và thư giãn hơn. Các bạn đã lên kế hoạch nạp thêm vitamin cho những ngày cuối tuần thật dễ chịu và thư thái chưa?
Nhà Gốm Chi có tổ chức Ceramic Workshop "Làm gốm thủ công" & Lớp gốm chuyên nghiệp định kỳ vào mỗi thứ 7 hàng tuần đấy. Tham gia cùng nhà Gốm Chi để thử một lần “đổi nghề”, hóa thân thành một nghệ nhân làm gốm siêu khác biệt bạn nhé!
Link đăng ký các event "Làm gốm thủ công" - Ceramic Workshop thứ 7 với chuyên gia của Gốm Chi: https://bom.to/IQ93pBj
              
Weekend - try "Changing jobs"
The weekend is coming, life after the busy first days of the week has begun to be more disengaged and relaxing. Have you planned to replenish your vitamins for a pleasant and relaxing weekend?
Gom Chi House organizes Ceramic Workshop "Handmade ceramics" & Professional Ceramic Class every Saturday every week. Join the Gom Chi house to try once to "change jobs", transform into a super different ceramic artist!
Link to register for events "Handmade ceramics" - Ceramic Workshop with experts of Ceramics on every Saturday: https://bom.to/IQ93pBj